20/6/15

Πιδιά σικουθείτι να βγούμι στου σύνταγμα μας καλάει ου Γιώργους μας

Σκουθάτι ρεεεεεεε κίνσι η ιπανάστασ' μπρουστά παέν ου Γιώργους μας κι πίσου οι πατριώτις.
Ιφτιχώς πόχουμι φάτσαμπουκ κι γλέπουμι μι τα τζίφλια μας τσ ιστουρικές  στιγμές.
Copyright © 2014 frizArta | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top